Adatkezelési szabályzat

A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat az eszterkrem.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó 

adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által 

szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok 

kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató 

fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon 

adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, 

nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés 

hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, 

melyekre a eszterkrem.hu oldalon található hivatkozás vezet.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-79844/2014.

Dokumentumok, pdf megtekintése

Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató (Horváth László, egyéni vállalkozó), valamint a Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe 

vevő személy, aki az oldalon termékeket vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Szolgáltató a bekért adatokat szolgáltatásai megfelelő működése, illetve a 

Felhasználói élmény érdekében kéri be. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az 

érintett hozzájárulása.

 

Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az 

érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi 

hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

 

Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási 

feltételekben részletezett szolgáltatások céljából használja fel.

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok 

biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a 

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó saját adatainak törlését bármikor kérvényezheti az info@lilianatura.hu e-mail címen. A végleges törlésre az ezt követő 14 munkanapban kerül sor.