Adatkezelési szabályzat

A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a lilianatura.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a lilianatura.hu oldalon található hivatkozás vezet.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítók: NAIH-79844/2014., NAIH-144​110/2018., NAIH-143606/2018.


Dokumentumok, pdf megtekintése

Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató (Horváth László, egyéni vállalkozó), valamint a Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon termékeket vagy szolgáltatásokat vesz igénybe.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Szolgáltató a bekért adatokat szolgáltatásai megfelelő működése, illetve a Felhasználói élmény érdekében kéri be. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

A megrendelések házhoz szállító általi teljesítése és a megrendelés feltételeinek későbbi bizonyítása céljából nélkülözhetetlen adatok a következők: név, a lehető legpontosabban megadott kiszállítási cím, e-mail cím, jelszó, telefonszám, szállítási név és cím. Biztosítunk, hogy mindössze a legalapvetőbb információkra van szükségünk ahhoz, hogy időben megkapd a megrendelt termékeket. Az általad megadott adatokat bármikor módosíthatod, változás esetén kérjük, azonnal frissítsd.

Hírlevélküldés, direkt marketing üzenetek küldése céljából – amennyiben ehhez külön hozzájárulsz - email címedet kezeljük.

Cookie-k


A testre szabott kiszolgálás érdekében a számítógépeden kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezünk el. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális látogatás során elmentett adatokat a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


A következő cookie-t használjuk:

-Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a látogatásod után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a lilianatura.hu hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a lilianatura.hu egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

-Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az internetes böngésződben milyen beállítást alkalmazol.

-Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

-Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

- Biztonsági cookie.


Külső szerverek segítik a lilianatura.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics).

 

Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

 

Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatások céljából használja fel.

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó saját adatainak törlését bármikor kérvényezheti az info@lilianatura.hu e-mail címen. A végleges törlésre az ezt követő 14 munkanapban kerül sor.  A megrendeléssel kapcsolatos adatokat az elévülési időn belül őrizzük, amely 5 éves megőrzést jelent. Azokat az adatokat, amelyek számviteli bizonylatban is megjelennek (pl.: számlában), a törvényi előírások szerint 8 évig őrizzük meg.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Jogaid és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatást kérhetsz tőlünk az általunk, valamint adatfeldolgozónk által kezelt, illetve feldolgozott személyes adataidról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül rendelkezésedre bocsátjuk.

Kérheted továbbá személyes adataid helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Bármikor jogosult vagy a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni elérhetőségeink valamelyikén. A kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Kérheted továbbá, adataid zárolását. Zárolja a személyes adatot, ha az ezt kéred, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeidet. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesítünk, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel jogos érdekedet nem sérti.

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, így különösen abban az esetben:
-ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről írásban tájékoztunk. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk.

Ha döntésünkkel nem értesz egyet, illetve ha a válaszadási határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.

A személyes adataid védelmével, kapcsolatos panasszal egyéb esetben is

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c),
- továbbá jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhatsz.

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint tájékoztatásod céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Egyéb rendelkezések:

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a lilianatura.hu oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. A módosítás hatályba lépését követően a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadod a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.